Ansatte

Lasseliten

Anette Kristine Bastiansen

Stilling: Førskolelærer

Anette begynte å jobbe i Lassebakken i 2018 og har stilling som førskolelærer 2 på Lasseliten. Hun har fordypningsfag i musikk.

Ese Tug

Stilling: Vikar

Ese har vært vikar i Lassebakken siden 2016. Hun jobber både på Toppen og i Lasseliten.

Helene Antoniusen-Ek

Stilling: Pedagogisk leder
922 59 827
helene_j@hotmail.com

Helene har selv gått i barnehagen. Hun er utdannet førskolelærer og blei ansatt i 2011. Hun har fordypning i arbeid med barns motoriske og kognitive utvikling gjennom natur og miljø. Hun er pedagogisk leder i Lasseliten.

Marie Jacobsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Marie har jobbet i barnehagen siden 1996. Marie er gift og har to voksne barn. Marie er en god jente som holder orden på avd.

Unni Skaarnes

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Unni har jobbet i barnehagen siden starten i 1987. Hun er gift og har to barn. Hun sitter i SU- som representant fra personalet. Unni er en reflektert person med mye erfaring.

Wenche Marie Myhre

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Wenche har jobbet i barnehagen siden 1994. Hun er faglærer i forming og har ansvaret for mye av kunsten som skapes i barnehagen.

Sharmen Marouf

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Sharmen har jobbet i barnehagen siden 2005. Hun er gift og har 3 barn. Sharmen er glad i sang og har ofte sangstunder med barna på Lasseliten.

Maja Strøm Walle

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Maja har jobbet i barnehagen siden 2008. Maja er gift og bor i Holmestrand. For tiden holder hun på å bli barn og ungdomsarbeider. Maja er bildeansvarlig på Lasseliten og har ansvaret for hjemmesiden.

Toppen

Ese Tug

Stilling: Vikar

Ese har vært vikar i Lassebakken siden 2016. Hun jobber både på Toppen og i Lasseliten.

Norlys Andersen

Stilling: Pedagogisk leder

Norlys har jobbet i barnehagen siden 2007, og er pedagogisk leder på Toppen. Hun er opprinnelig fra Colombia og har sin førskolelærerutdannelse fra Tyskland med fordypning i teater.

Silje Gulbrandsen Hagen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Silje har ti års erfaring fra barnehage og studerer dyreassistert terapi. Hun er veldig glad i sang og musikk og spiller selv i band.

Vera Tahiri

Stilling: Barnehagelærer

Vera har jobbet i Lassebakken siden 2013 og er førskolelærer 2 på Toppen. Hun er utdannet barnevernspedagog og har i tillegg studert småbarnspedagogikk.

Martine Nøkleby Johnsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Martine har jobbet i barnehagen siden august 2010. I 2016 tok hun praktisk eksamen og har nå fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun har ansvar for både forming og bilder på Toppen. Martine har fortiden permisjon.

Unni Skaarnes

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Unni har jobbet i barnehagen siden starten i 1987. Hun er gift og har to barn. Hun sitter i SU- som representant fra personalet. Unni er en reflektert person med mye erfaring.

Solveig Henriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Solveig er ei sprudlende og energisk dame som alltid er positiv og "ja-menneske". Hun er husets vaktmester.

Andre ansatte

Lise Holst

Stilling: Daglig leder
97153670
li-hols@online.no

Lise har jobbet i barnehagen siden 1991. Hun er daglig leder i barnehagen. Hun er gift og har 2 jenter. Lise kjennestegnes ved å ha en inkluderende, fleksibel og dynamisk lederstil.