LITEN...JEG?

LASSELITEN
0-3 ÅR.

Liten?

Jeg?

Langt ifra

Jeg er akkurat stor nok

Fyller meg selv helt

på langs og på tvers

fra øverst til nederst

Er du større enn deg selv

kanskje?