Planleggingsdager 2019/2020

Her er våre planleggingsdager for barnehageåret 2019/20;

 

20 September

29 November

De i 2020 vil vi komme tilbake til.