Lassebakkens visjon

Liten og trygg, Varme og humor, Stabilitet.